• โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดร้อยเอ็ด

  บ้านปิยบดินทร์
  ชี วิ ต เ ห นื อ ร ะ ดั บ

  เราตระหนักดีว่ากว่าจะได้มาซึ่งบ้านแต่ละหลังคุณและครอบครัวต้องทำงานอย่างหนักและเก็บออมเงินเป็นเวลาหลายปี โครงการนี้เกิดจากแนวคิดเรื่องสังคมแห่งความปลอดภัย สะดวกสบาย ทันสมัย หรูหรา มีระดับ เพื่อให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อนของคุณ และคนที่คุณรัก เพื่อให้บ้านเป็นบ้านในฝันของคุณอย่างแท้จริง

  ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมโครงการทุกท่าน

เพื่อให้ทุกๆวันเป็นวันพักผ่อนของคุณ

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์นรีสอร์ท สวยงาม ทันสมัย


บ้านเพชรไพลิน
2.5ล้านบาท*ราคาโดยประมาณ
 • บ้านพร้อมที่ดิน
 • ราคาจอง 10,000 บาท
 • ดาวน์ต่ำสุด 10%
 • ผ่อนนานสุด 30 ปี
บ้านวาสนา
3.3ล้านบาท*ราคาโดยประมาณ
 • บ้านพร้อมที่ดิน
 • ราคาจอง 20,000 บาท
 • ดาวน์ต่ำสุด 10%
 • ผ่อนนานสุด 30 ปี
บ้านธรรมรักษา
4.8ล้านบาท*ราคาโดยประมาณ
 • บ้านพร้อมที่ดิน
 • ราคาจอง 20,000 บาท
 • ดาวน์ต่ำสุด 10%
 • ผ่อนนานสุด 30 ปี
บ้านราชพฤกษ์
4.2ล้านบาท*ราคาโดยประมาณ
 • บ้านพร้อมที่ดิน
 • ราคาจอง 20,000 บาท
 • ดาวน์ต่ำสุด 10%
 • ผ่อนนานสุด 30 ปี

บ้านปิยบดินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้ ง ห ม ด นี้ พ ร้ อ ม ใ ห้ คุ ณ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง

รปภ.24ชั่วโมง

รปภ.24ชั่วโมง

น้ำไม่ท่วม

น้ำไม่ท่วม

บ้านไม่ทรุด

บ้านไม่ทรุด

บ้านไม่ร้อน

บ้านไม่ร้อน

ไร้เสียงรบกวน

ไร้เสียงรบกวน

ปลวกไม่ขึ้นบ้าน

ปลวกไม่ขึ้นบ้าน

ไฟฟ้าสามสาย

ไฟฟ้าสามสาย

น้ำสองระบบ

น้ำสองระบบ

รับประกันหลังคารั่ว5ปี

รับประกันหลังคารั่ว5ปี

รับประกันโครงสร้างบ้าน2ปี

รับประกันโครงสร้างบ้าน2ปี

ฟรีถังน้ำและปั๊มน้ำ

ฟรีถังน้ำและปั๊มน้ำ

พร้อมโอนกรรมสิทธิ์

พร้อมโอนกรรมสิทธิ์

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ผ่อนง่ายๆสบายๆไปกับบ้านปิยบดินทร์

จองเริ่มต้นที่ 10,000 บาท ดาวน์ต่ำสุด 10% ผ่อนนานสุด 30ปี

ตัวเมือง5นาที|สนามบิน7นาที|ร้อยเอ็ดวิลัย5นาที|บิ๊กซี10นาที|พระกุมาร5นาที

เ ดิ น ท า ง ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ใ น ร้ อ ย เ อ็ ด